מדיניות ה cookie

מדיניות ה cookie של www.beitalia.it

cookie מכיל חלקים מהקוד המותקנים בתוך הדפדפן המסייעים למבקר הנתונים במתן השירות בהתאם למטרות המתוארות. חלק ממטרות ההתקנה של קוובצי Cookie עשויות, יתר על כן, דרוש את הסכמת המשתמש.
כאשר התקנת ה Cookieמתבצעת על בסיס הסכמה, ניתן לבטל הסכמה זו בחופשיות בכל עת על פי ההוראות הכלולות במסמך זה.

cookie טכניות ושל סטטיסטיקה מצטברת

– פעילויות הכרחיות להפעלה
 יישום זה משתמש Cookie כדי לשמור את הפעלת המשתמש ולבצע פעולות אחרות נחוצות בהחלט להפעלת יישום זה, למשל ביחס הפצת תנועה.

– פעילות שמירת העדפויות, אופטימיזציה וסטטיסטיקות
 יישום זה משתמש Cookie לשמירת העדפות הגלישה ולייעל את חווית הגלישה של המשתמש. קוובצי Cookie אלה כוללים, למשל, אלה להגדרת השפה והמטבע או לניהול סטטיסטיקות על ידי מבקר הנתונים של האתר.

– סוגים אחרים של Cookie או כלים של צד שלישי שיכולים להתקין אותם
 חלק מהשירותים המפורטים להלן לאסוף נתונים סטטיסטיים בצורה מצטברת ואנונימית אנונימי וייתכן שלא ידרוש את הסכמת המשתמש או יכול להיות מנוהל ישירות על ידי מבקר הנתונים- תלוי במה שתואר – ללא עזרת צדדים שלישיים.
 אם בין הכלים המצוינים להלן היו שירותים נוכחים המנוהלים על ידי צדדים שלישיים, אלה יכולים -בנוסף למה שצוין וגם ללא ידיעת מבקר הנתונים – לבצע פעולות מעקב משתמש. למידע מפורט על כך, אנו ממליצים שתתייעץ במדיניות הפרטיות של השירותים הרשומים.

– אינטראקציה עם פלטפורמות חיצוניות
שירות מסוג זה מאפשר אינטראקציות עם פלטפורמות חיצוניות, ישירות מדפי יישום זה.
 האינטראקציות והמידע שנרכשו על ידי יישום זה הם בכל מקרה בכפוף להגדרות הפרטיות של המשתמש הקשורות לכל רשת חברתית.
 שירות מסוג זה עשוי עדיין לאסוף נתוני תנועה עבור דפים שבהם השירות מותקן, אפילו כאשר המשתמשים אינם משתמשים בזה.
 מומלץ להתנתק מהשירותים המתאימים כדי לוודא שהנתונים שעובדו ביישום זה הם לא יחוברו מחדש את פרופיל המשתמש.

– סטטיסטיקה
 השירותים הכלולים בסעיף זה הרשה לבקר הנתונים לנטר ולנתח את נתוני תנועה הם משמשים כדי לעקוב אחר התנהגות המשתמש.

 גוגל אנליטיקס עם IP אנונימי  י  (Google Ireland Limited)
 Google Analytics הוא שירות ניתוח אתרים המסופק על ידי Google Ireland Limited (“Google”).
 Google משתמשת בנתונים האישיים שנאספו לצורך מעקב ובחינת השימוש ביישום זה, ערוך דוחות ושתף אותם עם שירותים אחרים שפותחו על ידי Google.
 Google רשאית להשתמש בנתונים אישיים להקשר ולהתאים אישית את המודעות של רשת הפרסום שלה.
 שילוב זה של גוגל אנליטיקס הופך את כתובת ה- IP שלך לאנונימית.
אנונימיזציה פועלת על ידי קיצור בגבולות המדינות החברות באיחוד האירופי או במדינות אחרות המשתתפות בהסכם על האזור הכלכלי האירופי את כתובת ה- IP של המשתמשים. רק במקרים חריגים, כתובת ה- IP תישלח לשרתי גוגל ותתקצר בתוך ארצות הברית.
נתונים אישיים שנאספו: cookie; נתוני שימוש.
 מקום העיבוד: אירלנד – מדיניות פרטיות. גוף בכפוף למגן פרטיות.

– הצגת תוכן מפלטפורמות חיצוניות
 שירות מסוג זה מאפשר להציג תוכן המתארח בפלטפורמות חיצוניות שירות מהדפים של יישום זה ולתקשר איתם.
 במקרה שמותקן שירות מסוג זה, יתכן, ש גם אם המשתמשים אינם משתמשים בשירות, אותו אוסף נתוני תנועה הקשורים לדפים שבהם הוא מותקן.

 יישומון מפות  Google Google LLC))
 מפות Google הוא שירות צפייה במפות המנוהל על ידי Google LLC המאפשר יישום זה לשלב את התכנים הללו בתוך דפיו.
נתונים אישיים שנאספו: cookie; נתוני שימוש.
מקום העיבוד: ארצות הברית – מדיניות פרטיות. גוף בכפוף למגן פרטיות.

כיצד אוכל להביע הסכמה להתקנת קובצי Cookie?

 בנוסף למה שמצוין במסמך זה, המשתמש יכול לנהל את העדפות ה- Cookie ישירות בדפדפן שלו ולמנוע – למשל – כי צדדים שלישיים יכולים להתקין אותם. דרך העדפות הדפדפן אפשר גם למחוק cookie שהותקנו בעבר, כולל Cookie שבה נשמרת הסכמה להתקנת קוובצי Cookie, מאתר זה. המשתמש יכול למצוא מידע כיצד לנהל קובצי Cookie עם כמה מהדפדפנים הפופולריים ביותר לדוגמא בכתובות הבאות:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.
בהתייחס לcookie המופעלות על ידי צדדים שלישיים, המשתמש יכול גם לנהל את ההגדרות שלו ולבטל את הסכמתך על ידי ביקור בקישור לביטול הסכמה (אם קיים), באמצעות הכלים המתוארים במדיניות הפרטיות של הצד השלישי או ליצור קשר ישיר עם אותו דבר.
מבלי לפגוע באמור לעיל המשתמש יכול להשתמש במידע שנמסר על ידי
EDAA) האיחוד האירופאי (
Network Advertising Initiative (ארה”ב)
Digital Advertising Alliance (ארה”ב)
 DAAC קנדה(
DDAI  ) )יפן(
או שירותים דומים אחרים. במסגרת השירותים הללו תוכל לנהל את העדפות מעקב של רוב כלי הפרסום. על כן, המבקר הנתונים מייעץ למשתמשים להשתמש במשאבים אלה בנוסף למידע המופיע במסמך זה.

ממונה עיבוד נתונים אישיי

סוכנות התיירות הלאומית ENIT
גוף ציבורי כלכלי
Via Marghera 2
00185 – Roma
Italia
01008391003:מספר מע”מ
 01591590581:מספר רישום לשכת המסחר
 privacy@enit.it : כתובת דואר אלקטרוני של מבקר הנתונים 

מאז ההתקנה של Cookie מערכות מעקב אחרים המופעלים על ידי צדדים שלישיים באמצעות השירותים המשמשים ביישום זה זה לא יכול להיות בשליטה טכנית על ידי המבקר הנתונים, כל התייחסות ספציפית לCookie ומערכות מעקב המותקנות על ידי צדדים שלישיים צריכה להיחשב כמעידה. כדי לקבל מידע מלא, המשתמש מוזמן לעיין במדיניות הפרטיות של כל שירותי צד ג ‘המופיעים במסמך זה.
בהתחשב במורכבות האובייקטיבית של זיהוי טכנולוגיות מבוסס על Cookie המשתמש מוזמן ליצור קשר עם המבקר הנתונים אם ברצונך לקבל מידע נוסף על השימוש Cookie עצמן באמצעות יישום זה.

הגדרות והתייחסויות משפטיות

נתונים אישיים (או נתונים)
מידע אישי הוא כל מידע אשר, ישירות או בעקיפין, גם בקשר עם כל מידע אחר, כולל מספר זיהוי אישי, גורם לאדם להזדהות או ניתן לזיהוי.

נתוני שימוש
זהו המידע שנאסף באופן אוטומטי באמצעות יישום זה (גם מיישומי צד ג ‘המשולבים ביישום זה), כולל: כתובות IP או שמות דומיין של המחשבים המשמשים את המשתמש המתחבר עם יישום זה, כתובות ה- URI (מזהה משאבים אחיד), זמן הבקשה, השיטה המשמשת להעברת הבקשה לשרת, גודל הקובץ שהתקבל בתגובה, הקוד המספרי המציין את מעמדו של התגובה מהשרת (מוצלחת, שגיאה, וכו ‘) ארץ המוצא, הדפדפן ותכונות מערכת ההפעלה המשמשות את המבקר, הקונוטציות הזמניות השונות של הביקור (לדוגמא הזמן שהוקדש לכל דף) ופרטי המסלול שאחריו היישום, תוך התייחסות מיוחדת הרצף של הדפים התייעצו, לפרמטרים הנוגעים למערכת ההפעלה ולסביבת ה- IT של המשתמש.

משתמש
האדם המשתמש ביישום זה, אלא אם כן צוין אחרת, עולה בקנה אחד עם הגורם המעוניין.

מעוניין
האדם הטבעי אליו מתייחסים הנתונים האישיים.

מעבד נתונים (או מנהל)
האדם הטבעי, האדם המשפטי, המינהל הציבורי וכל גורם אחר אשר מעבד את נתונים אישיים בשם המבקר הנתונים, כמפורט במדיניות פרטיות זו.

בקר נתונים (או מבקר הנתונים)
האדם הטבעי או האדם המשפטי רשות ציבורית, שירות או גוף אחר כי, באופן פרטני או יחד עם אחרים, קובע את המטרות והאמצעים לעיבוד נתונים אישיים והכלים שאומצו, כולל אמצעי אבטחה הקשורים למבצע ולשימוש ביישום זה. מבקר הנתונים, אלא אם כן צוין אחרת, הוא הבקר נתונים של יישום זה.

ישום זה
כלי החומרה או תוכנה שדרכה הנתונים האישיים של המשתמשים נאספים ומעובדים.

שירות
השירות הניתן על ידי יישום זה כמוגדר בתנאים הרלוונטיים(אם נמצא) באתר / ביישום זה.

האיחוד האירופי (אוEU )
אלא אם כן צוין אחרת, כל התייחסות לאיחוד האירופי הכלול במסמך זה נועד להיות מורחב לכל המדינות החברות הנוכחיות באיחוד האירופי ואת האזור הכלכלי האירופי.

Cookie
חלק קטן מהנתונים המאוחסנים במכשיר המשתמש.

הפניות משפטיות

הצהרת פרטיות זו מנוסח על בסיס מערכות חקיקה מרובות, כולל סעיפים 13 ו -14 לתקנה (EU) 2016/679.
אלא אם כן צוין אחרת, מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על יישום זה.